Egy külön oldalt hoztam létre a saját kreálmányaimnak. Akit érdekel, csak egy kattolásába kerül! ;)
❝Everybody wants to rule this world!❞

 A dimenzió valós részét élem. Mindezidáig azt hittem. Az érem két oldala hasonló formát ölt, ugyanakkor két eltérő mintát hordoz. Az anyagiasnak hitt nagy világban, az egyetlen értékmérő az emberek önzőségéből fakad. A jobb megélhetést hirdetik, miközben tudatlanul lerombolják mások egy életen át kidolgozott megélhetését. Mentegetőzvén, hogy ők nem akartak rosszat. Mégis...napi rendszerességgel újra - és újra megteszik. Csak fel kell idéznünk, azt az elhallgatott köszönetet amit a boltosnak mondunk búcsúzásul minden reggel. Vagy amikor a buszon kényelmesebbnek érezzük a helyünket mintsem hogy átadjuk azt egy öregebbnek, megtisztelve amiért fáradtságos munkájával élte le az életét, hogy egy nemzedéknek könnyebb legyen. Persze, ezek még nem hordoznak akkor fájdalmas károkat, hogy az emberek végre szembesüljenek céltalan életeszményükkel.

 Minden reggel próbálok úgy tenni, mintha többet adhatnék ennek a rémisztően megtévesztő társadalomnak. Minden helyzetet kihasználok, hogy apró figyelmet vagy kedvességet tanúsítsak. Még akkor is, mikor ez a lohasztó életérzés elkap. Mit ad az ember ennek a tökéletes harmóniák között fenntartott életnek? Egyre többször úgy érzem, csak rosszaságot, ármányt és gyilkosságot. Sosem fért a fejembe, hogy ember miként veszi magát rá az ölésre. Mikor érzi azt, hogy az ő élete másokéval nem egyenlíthető össze. Mikor gondolja ostobán úgy, hogy titkon jót tesz az emberiségnek azzal, hogy egy életet elvesz? Ha nem akarom a semmiségbe hallatni a kérdéseimet, Ő vele kéne tárgyaljak erről személyesen. Egyedül Ő tudna helyes válaszokkal ellátni engem. Hiszen ő már ennek az érzésnek birtokosává érett.

Beszélnünk kell!
✓ Látta: 09.34


Apámat meggyilkolták...és ma jutott a fülembe aggasztó halálhíre.


13.20-kor. 2 óránál.


A belvárosi parkban...minden kérdésedre választ adok.


Nem akarok sajnálokozó pillantásokat és részvétnyilvánításokat...csak azt hogy végre pontos légy!
✓ Látta: 13.32


Nem tudom miért pont őt tűztem ki választ-adó alanyként feszengő kérdéseimnek levetésére. Lehet kétségbeesem, vagy a rémhírek miatt, melyek meggyőztek arról, Ő első-kézből tudja mivel jár az efféle. A visszatartó erő azt ordította bennem, a legéhesebb farkast hívtam békés-társalgásra. Egy igazi gyilkost, aki ráadásul még önzetlenül megosztja bűnős érzéseit a kíváncsi bárányokkal. Ez még nem illik a pszichopata leírásba. A pontatlan annál jóval jobb leíró jelzője. Egyszer-kétszer felmerült bennem, talán épp gyilkolás közben zavarom fel akaratos kérdéseimmel. Mindezek ellenére, kitartok mellette. Mert még azelőtt ismertem mikor ezt a gyilkos ösztönt megízlelte. Jóval előtte...s akkor kényszerből is úgy kellett rá tekintenem, mint egy hercegre. Mert valóban az. Egy sötét maffia hercege.
Abban tér el az ismert hercegektől, részben, hogy sokkal sötétebb befolyásolhatóság áll mögötte. A herceg titulus hasonlóan kötelezi őt is mint a történelemben élt elődeit, hogy jót cselekedjen...és a jóért való cselekvés gyakrabban hoz gyilkos döntéseket. Az élet egy testbe zárt kétpólusú paradoxonja. Kitudná precízen elbírálni, hogy a jó vagy a rossz oldalt szolgálja? Mikor Ő maga se tudja melyik oldal szerepében képviselteti magát. Ezért is van bennem meg az a merész bátorság, hogy kérdőre vonjam. Már az elején letisztáztam magamban, hogy talán az utolsó cselekvésemet készülök beteljesíteni előtte. Én azonban mindig is optimista szemlélettel közelítettem meg a dolgokat. Mondván, ha megakart volna ölni, már rég megtehette volna. Így a sikert nagyobb esélynek éreztem, ami legalább ellensúlyozta a félelem-érzetemet.
Késik...ismét, immáron harmadjára, zsinórban. Nem vagyok egészen tisztában, egy herceg időbeosztásával...de kezd nevetségessé válni, hogy nő létemre órákat kell rostokolnom egy férfira. Mikor az etikett szerint ennek pont fordítva kéne történnie. Becslésem nincs mi foglalja le ennyire. A számon-kérő botrányozást azonban ma, bajt megelőző célokból most elnapolom. Úgy ülök ezen kényelmetlen, hideg fapadon mint egy szürke egér ragadozójának csapdájában. Felkészülten várva, mikor tűnik fel a maga sajátos eleganciájával a vadász, fekete Audi-ájában begördülve a  közeli parkolóba. Abban a pillanatban, mikor az autó biztos helyet talált, a mély, zümmögő búrúgása abbamarad. Míg végezetül kiszáll Ő, a kemény, nemesi rangot sugalló fekete öltényében egy aznap mellérendelt testőrével. Ma azonban erre a káprázatos bevonulóra többet kell várni mint korábban. Aztán, a leggémberítőbb testpózban, meghallom az előkelő járgány jellegzetes motorzúgását. Épp úgy történik minden, ahogy előbb felelevenítettem az emlékezetemben. A krómos lakkréteg csillogása valósággal elrabolja minden járókelő tekintetét, köztük az enyémet is. A motor csakhamar leáll...és sok elunott perc eltelte után megpillantom őt, ismét egy beazonosíthatatlanan testőr kíséretében. Ő még nem szúrt ki engem, szabad kezet nyújtva, hogy én tovább tartsam rajta a szemeimet mint az egy hercegnek megengedett. Ha létezne fekete hattyú bőrbe bújtatott jaguár...ő minden bizonnyal ezt a különleges fajt testesítené meg az emberiség előtt. A saját stílusú szexepil ott üvöltött minden arcvonásában, mérnöki-pontossággal beállított hajszálában és bolygón-túli igéző, kék szempárjában. Kelletlenül is azt tévhitet erősítette meg, mintha az egyik címlap oldaláról szalajtották volna, a tökéletes gyilkos névjegyétől egy pillanatra eltekintve. Akár egy szirén. Egy férfi szirén.
Észrevett. Térdeim mechanikus vas-kapuként záródnak össze, egy kissé meggörnyesztve a gerincemet. Ilyen érzés, ha a préda szembesül, hogy ragadozója becserkésző-territóriumába lépett. Felállnék én, hiszen egy herceg megjelenését kötelező lenne megtisztelnem. De nem sikerül. Helyette vészt-jósló bátorsággal megkockáztattam egy durcás fintort. Pár méternyire áll meg előttem, miután lesütöm a szemeimet.
- Elmehet. - ad felséghez hasonló lejtéssel utasítást az alkalmazottjának. Egyedüli, közeledő léptei hallatára, elfordítanom a fejemet keletnek, 10 óra irányába. A csillogóra kifényesített alkalmi cipő hangja hirtelen megszakad. A csendes moraj, direkt arra utasít, hogy felemeljem rá a tekintetemet, de nem engedek. A bocsánatkérő monológ megtörténtéhez azonban egy teljes élet sem elégséges.
- Ha elülnél, akkor nem is rabolnám tovább az idődet. - felelem még keletnek fordítva az fejemet. A helyeselő igent félretéve, észlelem, hogy leül mellém, olyan hallgatag szófogságban, mint egy hóhér áldozatának akasztás alatt.
- Akkor kezdj bele! - parancsoló hangnemén érződik a türelmetlenség és érdeklődés kettőssége. A türelmetlenséget mintha egy leheletnyit dominánsabbnak érzeném.
- A rendőrségtől tíz órakor jött egy bejelentés, amit a halotti-kém utolsó feljegyzései által írtak meg...úgy vélik apámnak nem volt öngyilkos szándékai, ami a testén is egyértelműen látszott... - mondtad végeztére akaratlanul is elcsuklott a hangom, holott épp azon voltam, hogy az érzéseimet ne szőjem bele a mondataimba.
- Inkább azt mond el, mi nem illik képbe! - kapom újból a ingerlény utasítást tőle, ami azonnal kiűzi belőlem a felinduló érzelmeket.
- ...száznál is több kés szúrás...ugye tudod mit jelent ez? - kérdésemet hozzá szegezve, végül ráemelem a tekintetem. Ő tükörképet idéző, ellenkező mozdulattal ragasztja a szemeit az aszfaltra, gondolataimban zavart és nyugtalanságot ébresztve. - ...mert ez szinte elképzelhetetlen...hiszen ugyanazt a klánt szolgálja! - teszem hozzá, ugyan ezzel néma aggodalmasságát nem szüntetem meg továbbra sem az arcán.
- Noctis - a felség szaknevet habozás nélkül eldobom, mikor az  elhúzódó szótlanságával teljesen megrémíti a természetemet. De még a megszólítás közepénél hirtelen felindulásból kezén ragad, anélkül hogy elosztatná kétségeimet az aggodalom felől.
- Velem kell jönnöd! - a parancsolás elég egyoldalúan hangzott. Az ellenkezőjét sem tehettem, mikor már a kocsitól pár méterrel átvonszolt a park túlsó-felére. Felzaklatott, spontán cselekvésével, felébresztette bennem a menekülő rabot.
- Nem!! - álltam ellent az akaratos húzó-erőnek. Önfejű ellenszegülésemre, gyilkos nézést erőszakoltam ki a pillantásából, miközben kezével mégmindig indulásra biztatott.
- Addig nem, ameddig el nem mondod, mit tudtál meg amit én még nem! - nem bölcs dolog, egy legfelsőbb osztállyal türelem-bárbajt vívni. Nem bölcs annak, aki gyáván a fejét véti. De Ő hercegsége épp ezt a magatartást irigyelte bennem. 1 évvel előtte volt a napja, hogy ezt bevallotta nekem.
- Hát nem egyértelmű?! - láttam ahogy fekete szemöldökei össze kapcsolódnak, ölésre kész tekintete felett. Így sem volt egyértelmű levonom a véresen komoly üzenetet.
- Polgár-háború közeleg!! - a kijelentés hatására a számon azonnal kikerekedett a döbbenet. Sosem hittem volna, a legvadabb álmaiban sem, hogy ilyen hamar bekövetkezik az, ami későbbi évtizedekre volt prófétálva.


to be continued...

Címkék:
Tudom, hogy az ember odavan a személyre szóló csecsebecsékért. A mostani soraim nem csak felszólításként érintik a megnevezett személyeket, hanem némi tanáccsal is el szeretném látni őket...s amennyire tudok, segítek, hogy minden könnyen éltermezhető legyen. Senki gyámja nem vagyok...így a tanácsokat szíve joga eldönteni mindenkinek, hogy betartja vagy sem.

Norami: gyakran látogatom az oldalad, még azután is a bejelentés után is mikor egy határozatlan szünetet hirdettél az oldaladon. Személyes okok...ezeket illik nem faggatni, hiszen ettől magánjellegűek. Gondolom hogy nehéz időszakon mész át, de még ebben a vészidős viharban se zárj be! Én ezt ajánlom...ha nem is tudsz gyakran, de egyszer (mikor csőstül minden a nyakadba zudul) hidd el jó lesz ismét billentyűzetet ragadnod, és kiöntened a szíved. Mint az oly sokszor megtetted. :) S hidd el, ez a legjobb módszer a problémáid levezetésére. Akár milyen reakciót is kapsz, legalább kiengedted a feszültséget...és ez mérföldekkel jobb mint bentartanod és elzárkoznod a külvilágtól. Szeretném ha nem adnád fel, és szemebe néznél a nehézséggel...mert tudom, hogy van annyi akarat erőd, hogy legyőzzed! Sok sikert kívánok neked!

Enn: Mikor felbukkantál a nagy semmiségből, beismerem hirtelen nem tudtam ki vagy. ;) Aztán a blogod láttán beugrott hirtelen...Ő nem #### ? De ő ####! Hát kimondhatatlanul örülök, hogy visszatértél és ismét bejegyzéseket hagysz a virtuális naplódon. Személyes élményeid mellett...sok tanulságos életfilozófiát megfogalmazol. A személyes tapasztalatokból könnyű tanulni, de az igazi bölcs mások tapasztalataiból tanul. :) Reménykedtem, hogy nem adod fel ilyen könnyen...s lásd igazam lett! :P Sejtéseim szerint azért ez a "visszatérés" státusz nem volt a legkönnyebb út számodra...igaz? Ezt abból is levontam, hogy már személyes neveket nem használsz fel a blogodon. Komplikáció...hát igen, nem ismeretlen számomra ez az eset. Jó megoldást választottál, s ha teheted ne foglalkozz vele tovább. Már tudom a tüskék még mindig benned maradnak, de ha ezt tovább ragozod sosem fog igazán eltűnni. Tereld el a figyelmedet róla, valamivel vagy valakivel. S hamár untig tele van a hócipőd mindenkivel, beszéddel csillapítsd a fájdalmadat. Az írás nagy nyomot hagy, s nem éri meg a múltat ilyen formában megbélyegezni...de már abba is hagytam a szövegelést! :P Légy olyan amilyen, és mégegyszer örülök is visszatértél! :)

Meloddy: Sok idő telt el...s az ember keletlenül is átértékeli a helyzetet. Még úgy érzem, nem késő a részemről bocsánatot kérnem azokért, amikkel fájdalmat okoztam neked. S ez a vallomás nem is lenne aktuális egy nappal a szülinapodat megelőzve! A kézzel készült ajándékozást most nem tartottam be, hiszen érhetően az értésemre adtad hogyan viselkedjek ezután veled. De azért a hagyományörző köszöntést nem orozhatod el előlem: Boldog Szülinapot Meloddy! :D A blogodat olvasva, rájöttem, hogy bizony neked is beindult az élet. S attól, hogy más utakat válaszottotunk, még nem jelenti azt hogy ne gratuláljak az elért céljaidhoz. Csak így tovább, és ne legyél rest megosztani mi történt veled az Anime Connon! *__*

Cassie: A napokban probáltad felvenni velem a kapcsolatot, és bánt is hogy nem tudom tartalmasan elbeszélgetni veled. Mert igazságszerint nem a jelenléted zavart - hanem maga a Facebook. Mert napi rendszereséggel már undort kelt oda fellépnem. A sok szemét és ínlogikátlan kiírások, ás az üzenetekkel pesztráló idegenek miatt. Más kommunikálható eszközzel szívesebben beszélgetnék veled...hiszen valóban érdekel mi történt és történik veled. A blogod erre a legjobb hiánypótló eszköz. Imádom ezt a Jiyongos változatú cselekmény leírásod...meg sok minden mást is. Ha sikerül, akkor újra fent leszek Kakao Talkon...hogy végre tudjak beszélni veled. :D
Remélem mindenkit sikerült egy kicsit "megérintenem" így ebben a virtuális közegben. 

Good Luck my cutes!

Címkék:

A tavasz megújulása
❝Egy évszak nem képes álmokat teljesíteni. A rég elképzelt romantikával szolgálni. Nem ad kellő pénzt a kitűzött világ-körüli úthoz sem. Csak virágokat bont a szemed előtt. Éreztetve veled, hogy eljött az idő! Hogy beteljesíts régen félre rakott vágyaid és céljaid. Arra figyelmeztet, élj a lehetőséggel! Mert az idő véges. A virágok szirmai hamar az aszfaltra hullnak. S mikor észbe kapsz, már köszöntőt mondhatsz a forró nyárnak.❞
- by Lotte


Egy saját-szerzeménnyel avatom fel az új, saját kezem által készített Designomat. :) Nincs ennél jobb felavató módszer, igaz? Ihlet-hiányomat mérsékelten háttérbe szorítva, egy "kisebb terjedelmű" beszámolóval érkeztem...úgy Istenesen mindent egy levesbe feltálalva előtted!

Mi van hétköznapokkal?
A locsolkodás nálunk hagyományőrzően locsolkodó mentesen zajlott le. Ezt 2 egyszerű ok magyarázza. Manapság (mint mindent) már nem hímes-tojásban, hanem pénzben mérnek. Egy szóval a társaság nagyrésze a napi semmiség 1000-esét várja a kezében, tojás helyett. Nálunk, azaz szerény kis élőhelyemen márpedig ez az ünnep igen a varázsát vesztett kategóriába esett. A második érv az...igazán nem is érv, csak saját vélemény: mert állításom szerint ez egy családi közegben (mint az bármely ünnepben) sokkal élvezhetőbb mint sok más ritkán látott ember társaságában.
Elvonatkoztatva az ünneptől, az iskola és a munkahely kerül terítékre. Tanulmányaim kecsegtetően haladnak a még színtelen hétköznapjaimban. A munkahelyi kérdés, most a nyári időszakra összpontosul, erősen. Közben felmerül egy önkéntes munka valahol másol. A lehetőség száma megegyezik a végtelennel, hiszen valóban nagy világban élünk mi piciny emberek. Hamarosan megkezdődik az elő-nyári nagy vizsga-rosta. Szóbeli - írásbeli, és egyéb álmatlan éjszakákat okozó rémbejelentések. A napjaim nem bővítik emlék-naptáramat...de egy most lábra-álló húszon-éves számára, ez a semmitmondó stádium teljesen megszokott. Legnagyobb fejfájást nem a húsvér fiúm jelenlétének hiánya okozza...hanem egy barát, (pontosabb szavakkal lelki társ) akire még ezidáig nem leltem. A nagy rátalálástól még nem járok messze...mert Budapest a tömeges és sokszínű lakóival éppen megfelel a barát utáni terepszemlélésre. Anyagi okok még nem dőltek a fejemre...s igyekszem ezt a tetőt a fejem fölött tartani, amíg lehet. Ezek érintik tehát a mindennapijaimat, javarészt.

Újabb "délibábbálvány"? Kinőni nehezebb.
Sikerült leíró hétköznapjaimra kitérni...most azonban ismét visszaestem a rég hátam mögé utasított tinédzser időszakomban. Egy kamasz-lány számára ott van a TV, az anime, a megannyi sorozat hogy újabb - és újabb férj képébe állított pasit bálványozzon, még a pillanatnyi szerelmi-lángolása kitart. Velem is megesett...jóval többször mint kellene. Szégyenletes elismernem, hogy én még mindig ebben "lányos" ábránd kergetésben forgatom a kereket. Pedig HÉJ, én a valós, realisztikus világban is keresem a kiszemeltem, aki most jelenleg egy japán videojáték képkockából tűnt fel. Természetesen, nem ildomos ilyenekről már csak fantáziálnom, mikor egy csont és bőr férfi tölti be a pasim szerepét. De ha őszintén akarok szembenézni a tükörképemmel, akkor nyíltan kibökném...nem ez az érdemleges kapcsolat ami után vágytam. Így már érhetőbb ez a fajta segély-kiáltó helyzetem. Bár illik tudni, nálam a talált ideálok egyik napról a másikról változnak. Volt már élő, férjes embertől (Benedict Cumberbatch) egészen a Disney világokba rajzolt lázadó suhancig (Jim Hawkins) minden. És még a köztes ideálokat még nem is említettem!
Noh de had térjek vissza, az iménti number one-t letaszító új potenciális férfi ideálra végre! :P Valakinek ismerős a Final Fantasy 15? Nem? Már 6 éve készül...csak gondoltam leírom. Úgy látom tényleg nem...nos akkor ez ismét egy hosszú bevezetés lesz.
Bízzuk magunkat a jó-öreg Wikire, miközben én is megspórolok egy pár soros bevezetőt. Lényeg a lényeg...a kinézeted csekkold meg. Tudom, egy heves - nyári záporral teli éjszaka, te sem zárnád ki a küszöb mögül. A többi nyálcsorgatáshoz már csak egy vödör felmosó elégséges. Ha egy pszichológussal beszélnék erről, tényszerűen levonná az alapvető tulajdonságokat amik engem egy férfiban kinézetbelien megfognak. Én azonban ilyen szak-képzett agykurkász társasága nélkül is levonom a következtetéseimet. Micsoda valódi zseni! Lányok, ha akad köztetek olyan egyén aki a fekete haj - kék szem párosítástól émelyegni kezd...akkor azonnal jelezze nekem a Chatben! Nos igen, nálam az abszolút nyerő a fekete haj, természetes vagy akár festett verzióban. A szemek már nem élveznek ekkor jelentőséget. Ezzel a haj színnel úgy gondolom minden szín jól mutat. Egyedüli ütköző, a kissé lányos beütést illeti...s ezzel nem a meleg fogalmát hozom ki jelzőnek. Mert bizony, akadnak szép vonással megáldott legények, akiket szokványos módon a lányok legkaphatóbb rétege stoppol le. S a maradékot nevezhetjük melegnek. Csak előtérbe hoztam. Szóval...
Hol vagy már élethű kép hasonmás? Valahol délen...az már biztos hogy valami ázsiai határ-vidéken. Egyet se tarts...majd egyszer összefutunk, a lehető legalkalmasabb időpontban. Jó-jó...ennyi mára a női tartást romboló egyoldalú párbeszédből.

Holnap még jelentkeztem. Míg az ihlet mámor vissza nem tér az ereimbe.

Good Luck! 

Címkék:
Tudom régen jelentkeztem. Késésemet palástoltan most nem kezdek bele a magyarázkodásomba...helyette egy női érdeklődést perzselő bejegyzéssel (mondhatni cikkel) mutatok élet-jelet, amit minden bizonnyal már minden női szem egyszer már látott az életében. A mostani irományom szájba-rágósan kitér a férfi öltözködő ideálokra, segítséget nyújtva azoknak a válogatott női ízléseknek, amik még nem tudják mi fán terem a férfi. Szükségszerűnek éreztem ezt a sablonos leírást feldobni, némi Disney elemmel...a megnevezett stílusokat egy-egy Disney hercegre (férfira) öltöztetve. Jó olvasást kívánok hozzá! ;)


Mr. Elegante:
Valljuk be, egyre kevesebb egyed-számban veszünk észre olyan férfikat az utcán, akik hivalkodó, testre simuló selyem ingben ordítják kifinomult öltözködésüket. Biztosra veszem, hogy ezt a fajta eleganciát Eric herceg hűen megtestesíti a képzeletnek. S hamár az elegáns, üzleti stílust hoztuk elsőnek...nem árt tudni, itt nem csak szakmai felhívásról van szó. Ezt a fajta stílus próbálja a férfiak anyagias oldalát hangsúlyozni a nők előtt. Egyről biztosak lehetünk, ha valamelyik férfi ilyen figyelmet fordít a megjelenésére az mindenképp elvárja kiszemeltjétől, hogy hasonlóan kövesse ezt a stílust. Természetesen nem kell kétségbeesni, hiszen akadnak olyan hasonló öltözködésű egyének, akik ezt az eleganciát saját zsebükből adják át a nőknek. Itt arra célzok, hogy ha nincs keret rá, semmilyen igény nélkül ő megveszi neked. Fontos: ez a férfi ideál hajlamos igen sekélyes burokban élni. De ha az igaz szerelemért kész elvetni elvárásait, akkor mindenképp a legelőkelőbb ízlésű férfival leszel gazdagabb.


Kicking-ass boy:
Általánosságban, mikor egy lány (nő) egy bőrdzsekis srácot megpillant, azonnal megszületnek benne az abszurd teóriák. pl.: "Ha ilyen szerkót hord, biztos tart magánál pisztolyt!" Lányok és hölgyek...a küllem sokkal csalóbb mint a valódi jellem! Így ha egy ilyen vagány öltözködésű sráccal futnál össze, ne vedd biztosra, hogy már ölt a kezeivel egy embert! :D Ez a férfi stílus inkább azokat a jellem vonásokat hangsúlyozza ki mint a vakmerőség, önfejűség és az önfeledt függetlenséget. Arra mérget vehetsz, emellett az öltözködésű pasi mellett nem unatkozol egy percre sem! Már ami az önfejű tettvágyát illeti. És már adott is miért lett a ruha-alanyom, Jim Hawkins. ;) A szabadságérzet velejáró eszköze a bőrdzseki, de nem tévesztendő össze a szűk bőr nadrágokkal! Mert azok még légi-szabadságot sem ismernek. xD Fontos: Ez a ruha ideál ha kissé rémisztő is elsőre, de nagyon védelmező férfit takar. Így cseppet se kételkedj afelől, hogy ez a férfi azonnal a segítségedre siet. ;) 


Casual Free-style:
A világ két fajta pólót tart számon...vannak a hagyományos pólók...és a pasi pólók. Hát az utóbbi nagy népszerűségnek és több bevételnek örvend mint az előbb említett. Gyakorta azért is, mert a férfiak körében ez a minden alkalomra használatos ruhanemű. Klassz, lezser...meg minden. Csak egy baj van vele...az ízlést kicsit sem hangsúlyozza. Női szemmel ez igen nagy hátrány kezdés egy férfinak. De ne kerítsünk nagy feneket ennek a stílusnak...hiszen mindennapos viseletnek elmegy. :P De hamár személyiség kutatást végez a földön élő nők többsége...azért néha nem ártana más ruhaneműt is felkapni a póló helyett. Ez a hétköznapi silány öltözet, bocsásd meg Disney, de Tarzant illeti. Főként, mert fél-meztelenül járkál...így levehetjük a tanulságot, miszerint nem izgatja őt a divat. Fontos: Ez a semmitmondó öltözet nem idejét múlt, és igenis a legtöbbször ez áll jól a férfiaknak. De ha valakit teljesen nem izgat ez kissé "kisfiús fashion-stílus", az keressen más felé.
Kenny Imitacion:
Nos ha ilyen idealista ábrándokban és apuci szavaiban élő srácot vagy akár férfit látsz...a komoly kapcsolatot még ne vesd a szemeid elé. Sok dolgod lesz, hogy egy ilyen erőltetett komoly stílust kinevelj. Ez a konzervatív szülőnek tetszetős ruha párosítás, nem csakhogy család-centrikus férfit sugall, hanem egy olyan erőszakosan megfelelő lelket is, aki mindenkinek jó benyomást akar nyújtani. Hiú ábrándokat kerget, és még nincs igazán tisztába a veszélyekkel és a kinti, realista élettel. Ez a pulcsis-melegítő öltözet nem előny egy olyan lánynál, aki elvárja, hogy a dominánsabb egyén vezesse. Márpedig ez az a stílus amelyik sikoltozza, hogy te vagy a dominánsabb fél! Milo, szeretünk...de tényleg elég nehéz volt megáldanod a saját lábaidon. Ne utálj ezért az idétlen karácsonyi mintájú pulcsiért, nagyon! :/ Fontos: A pulóverek férfias színekben (szürke,fekete..stb) színekben igazán tetszetősek a szemnek. Csak ne az legyen az elsődleges, hogy a nagyapától örökölt darabot napi rendszerességgel hordja az illetékes férfi-fiú!


Úgy hiszem kifújt, az öltözet-börze. A legfontosabb darabokat megemlítettem...bár tudom a JB imitátor és Punk csibe fajtát még nem érintettem. Talán majd egyszer. ;)

Good Luck & és jó ízlés párosítást!
Jah és persze...Boldog Húsvétot! :D

Címkék:

theme ©